„Królowa Różańca Świętego”

Gazeta o różańcuPierwszy numer czasopisma „Królowa Różańca Świętego” ukazało się w lutym 2012, a większość nakładu została rozesłana nieodpłatnie do Czytelników stron internetowych www.pompejanska.rosemaria.pl i www.zywyrozaniec.pl oraz innych osób i instytucji na koszt Fundatora. Zainteresowanie Czytelników spowodowało, ze ukazują się kolejne numery w porządku kwartalnym.

Wskutek szybkiego wyczerpania się nakładu pierwszego numeru, został on dodrukowany. Łączny nakład tego wydania wynosił ok. 7500 egz przy 20 stronach. Kolejne numery liczyły średnio 4000–4500 egz. nakładu, liczba stron ostatnich wydań wynosi 32.

Cena czasopisma kształtuje się na poziomie 3,50–3,70 zł w zależności od objętości/wagi, co przekłada się na koszty wysyłki. Jest to cena minimalna, pozwalająca przy tym nakładzie utrzymać czasopismo bez płacenia honorariów autorskich, kosztów korekt, składu i itd. Wszelkie prace odbywają się w oparciu o zasoby Wydawnictwa Rosemaria w zamian za 1-1,5 stronicową reklamę.

Zostaw komentarz