Rosnące zapotrzebowanie na pomoc duchową i poradnictwo

Oglądalność www.exorcismus.org od dnia jej założenia wykazuje stałą tendencję wzrostową. Cieszy nas, że jej treści docierają do osób potrzebujących. Oznacza to jednak konieczność obsługi korespondencji w języku obcym, w tym szczególnie zapytań o egzorcystów za granicą. 

Z tym jednak jest spory problem: jakkolwiek każdy biskup jest egzorcystą, jak i może wyznaczyć kolejnych kapłanów do pełnienia tej posługi, w praktyce osoby szukająca pomocy mają spore problemy z jej znalezieniem, przełamaniem bariery komunikacyjnej (kontakt zwykle przez urząd Kurii diecezjalnej) oraz własnego strachu i uprzedzeń. Stąd wiele osób preferuje kontakt przez internet.

Powstaje wobec tego potrzeba ściślejszego integrowania środków pomocy duchowej za granicą, koordynowania działań i wiedzy o egzorcystach katolickich, rozszerzania bazy wiedzy o kapłanach i wspólnotach posługujących modlitwą o uwolnienie, a także innych formach wsparcia, w tym także psychologicznego.

Konieczne staje się rozwinięcie treści strony o nowe tłumaczenia i poradniki dla poszukujących pomocy. Nie da się tego zrobić bez dodatkowych środków pieniężnych. Każdy, komu leży na sercu los osób dręczonych przez złego ducha i poszukujących pomocy, prosimy o wsparcie z tytułem „Strony o zagrożeniach”.

Ten temat nie może pozostać obojętny dla zaangażowanego katolika! Chodzi tu o cierpienia, czasem tortury duchowe, które przeżywają osoby udręczone przez złego ducha. Prowadzimy jedną z bardzo niewielu inicjatyw w ogólnej skali, której zadaniem jest łączenie poszukujących pomocy z księżmi egzorcystami. Ta działalność duchowa generuje poważne, materialne koszty. W skali zaangażowania, można oszacować, że na działalność w tym zakresie przeznaczyliśmy ponad 12.000 roboczogodzin.

Jeśli nie możesz wesprzeć działań materialnie, wesprzyj koniecznie je swoją modlitwą!

Zapraszamy też na polską stronę www.egzorcyzmy.katolik.pl

 

Zostaw komentarz