Strona www.exorcismus.org w liczbach

Strona www.exorcismus.org to strona–córka www.egzorcyzmy.katolik.pl. Powstała w lutym 2009 roku z podobnych przyczyn: ograniczoność informacji pomocowych w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim. Strona zawiera najważniejsze opracowania tej strony w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i częściowo francuskim.

  • statystyki Google Analytics wskazują na 425.491 unikalnych odwiedzin, co jest raczej niewielkim wynikiem wziąwszy pod uwagę zasięg językowy,
  • średnia liczba miesięcznych odwiedzin stale rośnie, jednak dotarcie do osób potrzebujących wymaga zwiększenia nakładów finansowych w celu nawiązania kontaktów zagranicznych, akcji informacyjnych i poszukiwań stałych współpracowników za granicą.
  • tłumaczenia na języki obce pochłonęły ok. 80% zebranego budżetu strony www.egzorcyzmy.katolik.pl, tj. ok. 10.000 zł.
  • dalszy rozwój jest ograniczony kosztami tłumaczeń,
  • mimo bariery językowej i braku współpracowników zagranicznych, regularnie napływa korespondencja i zapytania.

Stan na 24 lipca 2013 r.

Exorcist Exorcist

Zostaw komentarz