Współpraca

W miarę rozwoju naszej Fundacji otrzymujemy coraz więcej próśb o współpracę i pomoc w podejmowaniu inicjatyw o charakterze religijnym i społecznym. Zawsze chętnie wychodzimy naprzeciw wszystkim propozycjom. Jednak z uwagi na to, że jako Fundatorzy dysponujemy bardzo ograniczonym budżetem oraz jako pracownicy pracujemy bez wynagrodzenia (jako wolontariusze), składając wszelkie propozycje, prosimy, aby mieć na uwadze następujące kwestie.

  1. Zbieżność celów. Zakres naszej współpracy musi być zbieżny z celami statutowymi naszej Fundacji. Jeśli nasze cele nie są zbieżne, nie podejmiemy współpracy. Zobacz nasze cele statutowe.
  2. Współpraca a nie podwykonawstwo. Jeśli propozycja współpracy ma charakter komercyjny i wymaga, aby z naszej strony wiązało się zaangażowanie czasowe albo materialne, oczekujemy, że i druga strona zaangażuje także odpowiedni czas i środki na działania związane z celami naszej Fundacji.
  3. Zawsze otwarci na działania charytatywne. Jeśli jednak Twoje działania nie mają charakteru komercyjnego lub są związane z działalnością na rzecz więźniów i ich rodzin, wtedy zawsze rozważymy nasze zaangażowanie osobiste lub finansowe w miarę naszych możliwości.

Kontakt w sprawie współpracy:

W sprawie zapytań o współpracę, prosimy o korzystanie wyłącznie z poniższego formularza e-mail.