(Polski) Nowa inicjatywa: wdowigrosz.pl

(Polski) ilość czasu i środków, jakie pochłania prowadzenie inicjatyw naszej Fundacji, wymusza pewne ruchy “zabezpieczające” ich istnienie. Pomysłów nie ubywa, Opatrzność wciąż stawia przed nami nowe zadania. Jednak… czas nie jest z gumy, a budżet zaplanowany na dane projekty często wynosi zero złotych.