Podjęte inicjatywy

Do głównych inicjatyw Fundacji PKRŚ należą:

  • Królowa Różańca Świętego – czasopismo, różaniecCzasopismo „Królowa Różańca Świętego”

Czasopismo różańcowe ukazujące się od początku 2012 roku. Początkowo wydawane przez Wydawnictwo Rosemaria i redagowane przez obecnych członków Zarządu Fundacji, obecnie wydawane przez Fundację w kooperacji z Wydawnictwem jako podwykonawcą technicznym.

Z założenia, członkowie zespołu redakcyjnego ani współpracujący autorzy nie pobierają wynagrodzeń za swoją pracę. Czasopismo utrzymuje się dzięki prenumeracie oraz drobnym dotacjom ze strony Czytelników. Adres internetowy: www.krolowa.rosemaria.pl.

Egzorcysta i egzorcyzmy…oraz jej angielska, niemiecka, rosyjska i częściowo francuska wersja www.exorcismus.org.

Istniejąca od 2002 roku strona www.egzorcyzmy.katolik.pl skierowana jest głównie do osób szukajacych pomocy po uwikłaniu w różne formy okultyzmu, spirytyzmu i innych zagrożeń.

Od tego czasu odwiedziło ją kilka milionów gości, a poprzez nią zgłosiło się kilkanaście tysięcy osób szukających pomocy lub porady. Strona prowadzona jest na zasadach non-profit. Finansowanie jej inicjatyw (tłumaczenia, ulotki informacyjne) odbywa się poprzez drobne zbiórki wśród jej Czytelników.

  • Pierwsze inicjatywy skierowane do więźniów

Dzięki współpracy z darczyńcą, panem Robertem z Poznania, nabyliśmy ponad 300 książek o szerokiej tematyce (wiara, nawrócenie, walka z uzależnieniami, modlitwa, książki psychologiczne, dzieła mistyczne i inne). Książki te, wraz z czasopismami „Królowa Różańca Świętego” zostały przekazane dla więźniów.

Dzięki temu samemu darczyńcy zostały wydrukowane obrazki z bł. Bartolem Longiem, patronem dzieci więźniów, i przekazane do wybranych kapelanów więziennych.

1 komentarz do wpisu “Podjęte inicjatywy”

Zostaw komentarz

%d bloggers like this: